PORADENSTVÍ
ŠITÉ NA MÍRU

Sjednat hned Chci vědět více

Vybíráme pro vás jen to, co opravdu funguje

Od roku 2008 řešíme potíže klientům, a to ze všech odvětví obchodu a průmyslu, ve všech oblastech souvisejících s jejich podnikatelskou činností.
Dokonalá znalost trhu, práva, zákulisního dění, schopnost důkladně porozumět obchodním cílům klienta, bohaté zkušenosti a vysoké pracovní nasazení – tak garantujeme nejvyšší profesní standard.

Energetika

Oblast energetiky je velmi dynamickým odvětvím, které je závislé na neustále se měnícím tržním prostředí i regulaci. Není jednoduché se v této oblasti orientovat a budoucnost patří těm, kteří najdou správnou cestu a adaptují se na prostředí neustálých změn. V posledních letech se specializujeme také na problematiku obnovitelných zdrojů.

Fúze a akvizice (M&A)

Umíme hladce spolupracovat s mezinárodními "hráči" při globálních transakcích i řídit komplexní transakce zahrnující různé jurisdikce. Stejně tak se umíme vžít i do situace klienta prodávajícího společnost, kterou sám léta budoval a spolehlivě ho provést transakcí od nastavení vhodné struktury až po úspěšný closing.

Nemovitosti

Poskytuje komplexní poradenství při nemovitostních projektech ve všech fázích jejich životního cyklu, od strukturování projektu, due diligence, přes akvizice pozemků či budov a jejich financování, získávání veřejnoprávních souhlasů až po často komplikovanou fázi výstavby a pronájem či následný prodej projektu.

Restrukturalizace

Náš tým sestává ze zkušených odborníků, kteří zastupovali dlužníky i věřitele v desítkách až stovkách řízení všech typů, umí zastupovat klienty ve spletitých incidenčních sporech o pravost pohledávek, efektivně řídit věřitelský výbor, vyjednávat s ostatními věřiteli a hledat způsob, jak maximalizovat výtěžek. Umíme vyhodnotit správnou dobu na restrukturalizaci pohledávek.

Finance

Naše služby zahrnují zejména poradenství při finančních transakcích, kdy radíme oběma stranám trhu, tj. jak finančním institucím, tak jejich klientům. Pomáháme klientům využívajících služeb finančních institucí (především emitenti majetkových i dluhových cenných papírů, příjemci bankovních úvěrů) či „nefinanční“ klienti, kteří se shodou okolností ocitli v „pasti“ finančních služeb.

FinTech

Dynamický vývoj informačních technologií intenzivně ovlivňuje i oblast finančních služeb. Inovace a nová řešení přinášejí konkurenční výhody a růst využití moderních technologií ve finančních službách (Financial Technologies) představuje významný trend a budoucnost finančních služeb.

Farmacie a zdravotnictví

Mezi naše klienty řadíme zejména výrobce a distributory léčivých přípravků, zdravotnických prostředků a potravinových doplňků, nemocnice, polikliniky, soukromé lékaře, lékárny, výzkumné ústavy, laboratoře, biotechnologické společnosti a další klienty.

Zemědělství

Náš tým má rozsáhlé know-how v souvislosti s dotačními programy pro zemědělství a lesnictví na úrovni ČR a EU a regulací zemědělských družstev. Řešíme vztahy mezi akcionáři či společníky zemědělských společností, obchodní smlouvy (včetně distribučních smluv), nákup, prodej a dispozice se zemědělskými pozemky, chovnými zvířaty, zemědělskou a potravinářskou technikou a stroji.

Jak to funguje — ve třech bodech

Omnifood app on iPhone
1

Vyberte odvětví, ve kterém potřebujete poradit.

2

Proveďte objednávku již na této stránce.

3

Vyřešíme vaše potřeby v nejlepším možném čase.
Budeme se těšit příště!

Země, v nichž aktuálně pracujeme

ČR

Česká republika

B

Belgie

UK

Velká Británie

IT

Itálie

Citáty

Theodore Roosevelt

Mnohem lepší je odvážit se velkých věcí, získat slavná vítězství, i když se střídavými nezdary, než se řadit k těm ubohým duchům, kteří se ani moc neradují, ani netrpí, protože žijí v šedivém soumraku bez vítězství a porážek.

WOODWORD WILSON:

Používám nejenom všechny mozky, které mám, ale také všechny ty, které si mohu vypůjčit.

Bill Gates:

První pravidlo využití jakékoliv technologie v podnikání říká, že automatizace aplikovaná na efektivní operace zvýší jejich efektivnost. Druhé pravidlo říká, že automatizace aplikovaná na neefektivní operace zvýší jejich neefektivnost.

Chci provést objednávku

Ano, rád